Úvod


Motto od učitele národů:

Jako je celému lidskému rodu celý svět školou, od počátku věků až do konce, tak i každému člověku je jeho celý věk školou, od kolébky až do hrobu.

                                                            Jan Amos Komenský